English  Français  Polski  Русский  Українська  
Usuń wpis uczestnika festiwalu krótkofalowców
«Харківські зустрічі «Чугуївська хвиля 2019»

UCZESTNICY   REJESTRACJA   

Do odmowy udziału w festiwalu, wypełni wszystkie pola i kliknij "Usuń".
Uwaga! Zostaną całkowicie usunięte wszystkie dane dotyczące uczestnika festiwalu.

Znak wywoławczy
*

Hasło do usuwania danych
*  
UCZESTNICY   REJESTRACJA   

Designed by Ihor Sokorchuk (UR3LCM)