Спілка радіоаматорів "РАДІОХВИЛЯ"
Головна

Завантажити файл у форматі PDF

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС РАДІОАМАТОРСЬКИХ РОЗРОБОК

ім. Вячеслава Воронова

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

I. ОРГАНІЗАТОРИ КОНКУРСУ

Організаторами конкурсу є ГО Чугуївська спілка радіоаматорів "Радіохвиля", Харківський національний університет радіоелектроніки, Чугуївська міська рада, Чугуївська районна державна адміністрація.

Конкурс проводиться за підтримки Інтернет-сайту Чугуївської спілки радіоаматорів "РАДІОХВИЛЯ": http://urrh.com.ua/

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Конкурс радіоаматорських розробок (надалі - Конкурс) має на меті сприяти розвиткові технічної творчості та ставить своїм завданням заохотити розробників до створення електронних пристроїв, технологій та програм, які можуть бути використані в аматорському радіозв'язку або іншій радіоаматорській практиці.

Конкурс покликаний пропагувати ідею співпраці, самоосвіти і розвитку технічних інтересів.

III. УЧАСНИКИ

Учасниками Конкурсу можуть бути окремі розробники електронних пристроїв, програм або технологій, а також гурти (групи, колективи) таких розробників, які до 01 червня 2019 р. надіслали заявку про участь у Конкурсі та подали 01 червня 2019 р. свої розробки (пристрої, програми, зразки виробів) на розгляд конкурсного комітету радіоаматорського фестивалю "Чугуївська хвиля - 2019" (надалі - Конкурсний Комітет).

IV. КОНКУРСНИЙ КОМІТЕТ

Оцінку і відбір кращих робіт здійснює Конкурсний Комітет.

Конкурсний Комітет створюється організаторами фестивалю "Чугуївська хвиля - 2019".

Члени Конкурсного Комітету не можуть брати участь у конкурсі.

Складу Конкурсного Комітету оголошується на відкритті Конкурсу.


V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

Конкурс проводиться у чотири етапи:

1. Приймання заявок та документації на розробки (до 01 червня 2019 р.);

2. Приймання робіт (01 червня 2019 р.);

3. Оцінювання конкурсних робіт (протягом 01 та 02 червня 2019 р.);

4. Нагородження переможців Конкурсу (01 червня 2019 р.).

VI. НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ

1. Пристрої

2. Технології

2. Програми

VII. АВТОРСЬКІ ПРАВА

Усі авторські права на подані на конкурс розробки належать їх авторам.

Учасник Конкурсу зобов'язаний не порушувати жодним чином авторські права інших осіб.

Організатори Конкурсу та Конкурсний Комітет зобов'язуються нікому не передавати подану на Конкурс документацію та в жодний спосіб не поширювати її без згоди автора.

Розробники програм або пристроїв, що містять програмний код (контролери, програмовані логічні матриці тощо), повинні бути готові документально підтвердити легальність використання застосованих ними інструментальних засобів (бібліотек, компіляторів, середовищ розробника тощо).

VIII. КОНКУРСНІ РОБОТИ

Подана на Конкурс розробка може бути заявлена в одній з таких категорій:

1. Категорія A1 - оригінальні приймальні (RX), передавальні (TX) або приймально-передавальні (TRX) пристрої (трансивери);

2. Категорія A2 - оригінальні антени та антенні пристрої (комутатори, тюнери);

3. Категорія A3 - оригінальні вимірювальні та допоміжні пристрої, функціональні вузли;

4. Категорія А4 - реконструкції радіопристроїв, які були розроблені до 1950 р.

5. Категорія А5 - пристрої зроблені учасниками конкурсу на основі широкодоступних описів;

6. Категорія A6 -  розроблені учасниками конкурсу пристрої для радіоаматорів, що вже виробляються серійно підприємствами або окремими радіоаматорами;

7. Категорія B1 - оригінальні радіоаматорські технології  (способи виготовлення радіоаматорських конструкцій);

8. Категорія C1 - оригінальні програми для радіоаматорів, створені за відкритими ліцензійними умовами (GNU GPL, ISC, BSD тощо);

9. Категорія C2 - програми для радіоаматорів, створені на основі інших програм з відкритими ліцензійними умовами;

10. Категорія C3 - оригінальні програми для радіоаматорів, створені з ліцензією відмінною від відкритих ліцензійних умов;

Оригінальними пристроями, програмами, технологіями вважаються розробки, автором яких є учасник конкурсу.

Пристрої, подані на конкурс в категорії A1, A2, A3, повинні мати конструкцію, опис якої раніше не був опублікований у повному обсязі.

Дозволяється, щоб покладені в основу пристроїв ідеї, раніше були представлені на Веб-сайтах, у форумах, поштових рефлекторах, соціальних мережах.

Пристрої можуть бути побудовані на основі проектів інших авторів, якщо в них внесено значні схемотехнічні або конструктивні зміни, що покращують характеристики пристроя, роблять його ощадливішим, зручнішим у користуванні.

Технології, подані на конкурс в категорії B1, не повинні широко застосовуватися раніше  у радіоаматорській практиці.

Учасник подає на розгляд: опис технології та зразок виробу одержаного з допомогою цієї технології.

Автором програм в категоріях C1 та C3 має бути учасник конкурсу.

Програми, подані на Конкурс в категорії C1 та C2, повинні бути створені за умовами однією з відкритих ліцензійних угод (GNU GPL, ISC, BSD тощо).

Вихідний код цих програм (категорії C1, C2) на момент подання заявки на Конкурс має бути вже опублікований у вільнодоступному вигляді.

Усі програми мають бути подані на розгляд Конкурсного Комітету  в робочому вигляді встановлені на комп'ютерне устаткуання учасника конкурсу.

IX. ЗАЯВКИ ПРО УЧАСТЬ

Для участі у Конкурсі, автор повинен заповнити заявку, наведену у додатку 1, та разом із документацією на розробку, надіслати її електронною поштою організаторам Конкурсу на адресу: hamkonkurs@ukr.net

Учасник може заявити будь-яку кількість розробок у кожній категорії.

Перелік прийнятих на конкурс робіт публікується на сайті Чугуївської спілки радіоаматорів "Радіохвиля": http://urrh.com.ua/

Заявки про участь у конкурсі приймаються до 08:00 UTC 01 червня 2019 р.

X. ПОДАЧА КОНКУРСНИХ РОБІТ

Автор розробки, або його представник, повинен до 08:00 UTC 01 червня 2019 р. передати Конкурсному Комітету на розгляд свої розробки (робочий зразок пристроя, встановлену на комп'ютер програму або одержаний з допомогою технології зразок виробу) та додати до кожної з них роздруковану на папері документацію.

Особиста присутність автора розробки на Конкурсі не є обов'язковою.

Розробки без документації на Конкурсі не розглядаються.

XI. ДОКУМЕНТАЦІЯ НА РОЗРОБКУ

Документація на пристрій повинна містити щонайменше наступні частини:

опис пристроя, опис початку роботи з пристроєм, електричні принципові схеми пристроя.

У описі пристроя має бути обов'язково вказано його призначення, найважливіші характеристики, параметри та технічні можливості.

Документація на антену повинна містити наступні частини:

опис антени, ескізне креслення антени із габаритними розмірами, розмірами елементів антени та їх розташування, ескізні креслення оригінальних вузлів антени.

У описі антени має бути обов'язково вказано її параметри, характеристики, масо-габаритні показники.

Документація на програму повинна містити щонайменше наступні частини:

опис програми, вимоги до потрібних для роботи системних ресурсів та програмних бібліотек, загальний опис встановлення програми.

У описі програми має бути обов'язково вказано її призначення, найважливіші характеристики, параметри та можливості.

Документація має бути надіслана організаторам Конкурсу у вигляді файла у форматі PDF, а також подана на розгляд Конкурсного Комітету в роздукованому на папері вигляді.

XII. ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ

Конкурсні роботи оцінюються за наступними критеріями:

Пристрої та антени:

- оригінальність розробки, авторський внесок;

- правильність і елегантність конструкторських рішень;

- відповідність вимогам нормативних документів (Регламенту аматорського радіозв'язку та інших)

- безпечність використаних системних рішень;

- можливість і простота подальшого повторення пристроя;

- якість документації (опис функціонування пристроя, введення його у роботу);

- відповідність конструктивних та схемотехнічних рішень заявленим умовам експлуатації;

- якість і естетичність виконання електроніки та механіки.

Технології:

- якість отриманих виробів;

- безпечність технології;

- якість документації;

- можливість і простота подальшого повторення.

Програми:

- оригінальність розробки і практична цінність для радіоаматорів;

- вимоги до системних ресурсів;

- швидкість роботи, продуктивність;

- якість документації (опис інсталяції програми та роботи з нею);

- простота і зрозумілість інтерфейсу;

- якість демонстрації.

XIII. ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ УЧАСНИКА

Учасник Конкурсу може бути дискваліфікований.

Підставою для дискваліфікації є одне з таких порушень:

1. Учасних вказав у поданій документації хибні дані;

2. Учасник у розробці порушив авторські права інших осіб;

3. Учасник не має права використовувати задіяні при розробці інструментальні засоби;

Рішення про дискваліфікацію може бути прийняте, як впродовж Конкурсу, так і після нагородження переможців Конкурсу.

Рішення про дискваліфікацію приймає Конкурсний Комітет.

Дискваліфікований учасник зобов'язаний повернути організаторам Конкурсу отримані ним нагороди.

XIV. НАГОРОДИ

Переможці у кожній категорії нагороджуються призами.

Конкурсний Комітет може вирішити не вручати приз у певній категорії.

Результати Конкурсу публікуються на сайті Чугуївської спілки радіоаматорів "Радіохвиля": http://urrh.com.ua/

XV. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ГО Чугуївська спілка радіоаматорів "Радіохвиля" (Харківська обл.)

E-mail: hamkonkurs@ukr.net

Phone: +38-050-222-69-00 (Ігор Сокорчук, UR3LCM)


Додаток 1

ЗАЯВКА

про участь у Всеукраїнському відкритому конкурсі радіоаматорських розробок

ім. Вячеслава Воронова


Категорія, повна назва розробки:

(вказати дані про усі розробки, які автор подає на конкурс)

1.  __________________________________________________________________
2.  __________________________________________________________________

Відомості про автора:

Прізвище  ___________________________________________________________
Ім'я  ________________________________________________________________
По батькові  _________________________________________________________

Кличний знак (позивний сигнал)  __________________________________________

Рік народження  ______________________________________________________

Освіта, спеціальність, (науковий ступінь)  _________________________________
___________________________________________________________________

Домашня адреса  ____________________________________________________
___________________________________________________________________

Контактний телефон, електронна пошта  _________________________________
 
___________________________________________________________________

Потреба у додаткових технічних засобах для демонстрації розробки:
1.  ___________________________________________________________________
2.  ___________________________________________________________________

Засвідчую, що у поданих мною на конкурс розробках, я жодним чином не порушую авторських прав або прав власності інших осіб.

До заявки додаю технічну документацію на вказані розробки.

 Число                      Підпис